Priser fra 1. januar 2020.

Energistyrelsen har pålagt foreningen at opsætte fjernaflæselige elmålere på alle vore forstærkerskabe. Det påfører foreningen en engangsudgift på ca. 250.000,- kr. Desuden har vi fire strækninger med kabelfejl, som kræver udskiftning. Dette vil blive en udgift på ca. 185.000,- kr.

Af disse årsager godkendte generalforsamlingen, at vi hæver prisen på alle pakker med 15, – kr. pr. måned.

Næste års priser bliver således:

Grundpakke:                    570 kr. pr. kvartal

Mellempakke:                 1.095 kr. pr. kvartal

Fuldpakke:                       1.545 kr. pr. kvartal

Medlemskab uden pakke: 210,- kr. pr. kvartal