Priser fra 1. januar 2019.

 

Med virkning fra den 1. januar 2019 har YouSee varslet stigning i abonnementspriserne, ligesom der er varslet stigning i bidrag til ”VerdensTV” (COPYDAN).

Vi har den store glæde at kunne meddele, at vi kan fastholde kontingentet på grundpakken og mellempakken, mens fuldpakken skal stige med kr. 25 pr. måned.

Idet der henvises til vedtægternes § 4, stk. 4. betyder dette, at kontingentet med virkning fra samme dato forhøjes således:

 

Grundpakke:                    Uændret kr. 525 pr. kvartal

Mellempakke:                   Uændret kr. 1.050 pr. kvartal

Fuldpakke:                        Stiger fra kr. 1.425 til kr. 1.500 pr. kvartal