Priser fra 1. januar 2020.

Energistyrelsen har pålagt foreningen at opsætte fjernaflæselige elmålere på alle vore forstærkerskabe. Det påfører foreningen en engangsudgift på ca. 250.000,- kr. Desuden har vi fire strækninger med kabelfejl, som kræver udskiftning. Dette vil blive en udgift på ca. 185.000,- kr.

Af disse årsager godkendte generalforsamlingen, at vi hæver prisen på alle pakker.

Næste års priser bliver således:

Grundpakke:                    190 kr. pr. måned

Mellempakke/mellempakke med bland selv:            365 kr. pr. måned

Fuldpakke/fuldpakke med bland selv:                       515 kr. pr. måned

Medlemskab uden pakke: 70,- kr. pr. måned